Penafian

Polisi Penafian

Kami menghargai kunjungan dan kepercayaan anda kepada BB Naturel. Kami berusaha untuk memastikan bahwa semua informasi yang kami berikan adalah tepat dan terkini. Namun, kami ingin menegaskan bahwa semua kandungan dan maklumat di laman web ini disediakan ‘seadanya’ dan anda harus menggunakan pertimbangan anda sendiri atau mencari nasihat profesional sebelum bertindak berdasarkan maklumat tersebut.

Kami juga ingin mengingatkan bahawa, walaupun kami berusaha untuk menjaga laman web ini berfungsi dengan lancar, BB Naturel tidak bertanggungjawab atas perkara melibatkan kerugian disebabkan oleh masalah teknikal yang berada di luar kawalan kami.

Penulisan Komen

BB Naturel berhak untuk mengubah atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:

  1. Komen yang disifatkan sebagai spam
  2. Komen yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  3. Komen berunsur perkauman
  4. Komen tidak senonoh
  5. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  6. Komen yang kesilapan ejaan
  7. Komen yang tidak difahami

BB Naturel ingin menegaskan bahwa semua kandungan hak cipta dan hak harta intelek dalam laman web ini adalah milik BB Naturel atau telah dilesenkan kepada kami. Sebarang penggunaan bahan di laman web ini, termasuk copy, pengubahsuaian, pengedaran, atau penerbitan semula, tanpa kebenaran bertulis dari kami, adalah dilarang.

Kami menghargai kerjasama anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin meminta kebenaran untuk menggunakan bahan dari blog kami, sila hubungi kami [email protected]