Terma

Terma Dan Syarat Polisi Penggunaan babybeauty.com.my

Terma Penggunaan dan Polisi Privasi laman web kami membincangkan tentang pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi (Personally Identifying Information: PII) daripada pengguna semasa mereka melawat laman web kami www.babybeauty.com.my (“Laman Web”) atau menggunakan sebarang perisian, permainan, atau perkhidmatan lain yang disediakan di Laman Web ini. Dengan melawati Laman Web ini atau memberikan PII anda, anda bersetuju dengan terma dan polisi yang dinyatakan di laman web ini. Sila ambil perhatian bahawa laman web ini mungkin dikemas kini dan diubah dari semasa ke semasa, dan polisi juga mungkin berubah mengikutnya.

Privasi BB MEDIA

Kami memahami betapa pentingnya privasi kepada pengguna kami. Oleh itu, kami berusaha keras untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda selamat dan terlindung. Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda tanpa kebenaran anda. Ini bermakna, tanpa persetujuan anda, kami tidak akan memberikan butiran peribadi anda kepada pihak ketiga.

Namun, kami mungkin memberikan statistik umum kepada pengiklan kami. Statistik ini tidak akan mengandungi sebarang maklumat peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Sebaliknya, statistik ini akan memberikan gambaran umum tentang bilangan pengguna yang melawati laman web kami dan corak trafik mereka.

Kami berharap dengan penjelasan ini, anda dapat merasa lebih yakin dan selesa dengan cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda. Privasi anda adalah keutamaan kami dan kami komited untuk melindunginya.

Informasi Peribadi

BB Naturel tidak memerlukan anda untuk memberikan sebarang maklumat peribadi (PII) ketika anda mahu mengakses laman www.babybeauty.com.my. Namun, jika anda memilih untuk mengisi sebarang survei, kami akan meminta maklumat peribadi anda seperti nama, alamat, nombor telefon dan juga alamat e-mel. BB Naturel akan sentiasa memantau jumlah pengunjung yang membaca laman kami, berita mana yang mereka lawati dan berapa lama anda berada di laman kami. Sebagai tambahan, BB Naturel mengumpul maklumat daripada pengunjung yang menekan pada iklan kami supaya kami dapat mengukur minat pengunjung terhadap iklan berkenaan dan mengumumkannya kepada pengiklan kami berapa pengunjung yang sudah menekan pada iklan atau konten berbayar berkenaan.

Kami mengumpul maklumat pengguna ini untuk dua tujuan utama: (1) untuk kami terus membuat penambahbaikan terhadap konten yang kami tawarkan; dan (2) untuk menjual ‘sponsorship’ di laman kami kepada pengiklan yang sesuai. BB Naturel mendedahkan informasi ini kepada pengiklan.

Pengunjung tidak diwajibkan untuk berkongsi maklumat peribadi mereka. Namun, dengan tidak berkongsi maklumat tersebut, mereka tidak akan menerima apa-apa kemaskini atau perubahan dari laman web atau syarikat. Bagi mereka yang ingin memadam maklumat mereka, sila emel ke [email protected].


Cookies dan Penjejakan

(a) Cookies. Kami, seperti laman web lain, menggunakan “Cookies”. Cookies adalah pengecam alfanumerik yang kami hantar ke hard drive komputer anda melalui laman kami, membolehkan sistem kami mengenal pasti pelayar web anda. Cookies membantu kami mengingat maklumat anda dan aktiviti anda. Jika anda memilih untuk memadam atau menyekat cookies, perkhidmatan kami mungkin tidak berfungsi seperti yang direka. Anda boleh melakukan ini dengan mengikuti langkah-langkah tertentu di pelayar web anda. Cookies kami tidak mengumpul PII yang anda berikan semasa pendaftaran, tetapi ia akan mengumpul maklumat lain seperti:

  • Nama Domain dan host dari mana anda mengakses Internet dan alamat Internet laman yang menghubungkan anda ke alamat e-mel kami;
  • Masa dan tarikh anda mengakses laman dan kandungan kami;
  • Alamat IP komputer anda dan maklumat tentang platform, dan jenis pelayar web yang anda gunakan (serta versi yang anda gunakan);
  • Demografi dan butiran bukan peribadi tentang anda; dan
  • Informasi untuk mencegah penyalahgunaan atau penipuan.

(b) Google Analytics. Kami menggunakan ‘cookies’ pihak pertama untuk melaporkan interaksi pengunjung di laman web. ‘Cookies’ ini digunakan untuk menyimpan maklumat yang tidak dapat mengenal pasti pengunjung secara peribadi. Pelayar web tidak akan berkongsi ‘cookies’ pihak pertama di seluruh domain.

“Polisi Emel BB MEDIA

Anda boleh memilih untuk menerima emel dari kami apabila anda melanggan surat berita kami. Kami akan menghantar emel yang berkaitan dengan surat berita dan maklumat lain yang kami rasa berguna untuk anda. Ini adalah pilihan anda dan kami menghormati hak anda untuk tidak menerima emel yang tidak diingini.

Jika anda berpartisipasi dalam kaji selidik kami, anda mungkin akan menerima emel pengesahan. Anda juga boleh memilih untuk membenarkan BB Naturel menghubungi anda berkaitan kaji selidik tersebut.

Kami mungkin meminta maklumat tambahan, seperti data kewangan atau umur, melalui kaji selidik dalam talian. Respons anda adalah sukarela. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila emel kami di [email protected].”

Hak BB MEDIA Untuk Mengubah Dasar Privasi dan Pemindahan Aset

BB Naturel berhak untuk mengubah dasar ini pada bila-bila masa. Anda disarankan untuk mengkaji semula dasar privasi kami secara berkala untuk memastikan anda mengetahui dasar terkini kami. Penggunaan laman web selepas sebarang pengubahsuaian kepada dasar privasi dianggap sebagai penerimaan terhadap dasar privasi ini dan sebarang perubahannya. Tiada apa-apa dalam dasar privasi ini yang bertujuan untuk menghalang hak atau keupayaan BB Naturel untuk memindahkan, menjual atau melupuskan mana-mana asetnya.


Akta Perlindungan Data Peribadi 2022

Semua maklumat yang diterima adalah untuk kegunaan BB MEDIA. Jika anda ingin mendapatkan akses kepada maklumat peribadi yang kami simpan, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, mengurus atau menyimpan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi team BB Naturel untuk dapatkan maklumat lanjut atau yang email kepada: [email protected].”